Fastighetsstrategi AB är ett konsultbolag specialiserat på fastighetsekonomi och på den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är partnerägt och helt oberoende från marknadsaktörer. Verksamheten startade år 1996.

Vi har kontoret i centrala Stockholm men geografisk är vi verksamma över hela landet.

Vi åtar oss uppdrag kring alla typer av fastigheter. Från slott till koja, från det lilla flerbostadshuset till det mycket stora kontorskomplexet, från industrimark till den bebyggda lager-/logistik- /produktionsanläggningen, från samhällsfastigheten till köpcentrumanläggningen, från jord till skog, från den ännu ej detaljplanelagda råmarken till den bebyggda färdigutvecklade fastigheten.

Våra kunder är fastighetsägare eller blivande fastighetsägare av olika kategorier samt övriga med ett professionellt intresse för fastigheter. Här finns exempelvis fastighetsbolag, institutioner, försäkringsbolag, stiftelser, rörelsedrivande bolag med fastigheter, fastighetsutvecklare, statliga och kommunala bolag, privatpersoner, banker, kreditgivare och advokatbyråer.

Fastighetsstrategi AB levererar oberoende och högkvalitativa beslutsunderlag med hög integritet.

Nya kunder är alltid välkomna. Ingen kund eller enskilt uppdrag är för litet eller obetydligt, för stort eller för omfattande.

Ring eller maila en fråga kring ditt ärende – det kostar inget.

Vänd Dig med förtroende till oss – tillsammans skapar vi mervärden.