Fastighetsstrategi AB – av Samhällsbyggarna auktoriserade och oberoende fastighetskonsulter.

Nedan finns ett urval av vad vi kan hjälpa till med. Det är inte heltäckande så ring eller maila frågor kring ditt ärende så berättar vi mer.

Fastighetsvärdering och analys
Vi värderar och analyserar både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd. Alla typer av fastigheter i hela landet. Värderingarna utförs av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare *. 

Investeringsanalys
Vi utför avkastningsvärderingar, lönsamhetsberäkningar och likviditetsanalyser inför olika former av investeringsbeslut. Ofta i samband med förvärv eller ny- till- eller ombyggnad av befintlig fastighet.

Fastighetsanalys
Vi utför utredningar och analyser kring fastigheters ekonomi och lönsamhet. Vi analyserar intäkter och kostnader och försöker identifiera lönsamma intäktshöjande respektive kostnadssänkande åtgärder.

Taxeringsöversyn
Vi genomför en översyn av fastigheters taxeringsuppgifter och driver omprövningsärenden gentemot Skatteverket. Ofta finns mycket pengar att spara i och med att fastighetsskatt för lokaler betalas i proportion till taxeringsvärdet.

Fastighetsstrategi
Vi formulerar strategier och förvaltningsplaner på fastighets- eller portföljnivå.

Rådgivning
Ska du köpa eller sälja en fastighet ? Vi agerar som köp- eller säljrådgivare/ombud i samband med fastighetstransaktioner.

Due Diligence
Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar ekonomiska, tekniska och juridiska uppgifter i en ”Due Diligence” -process i samband med transaktioner.

Fastighetsekonomi och förvaltningsekonomi
Vi ger stöd i löpande fastighetsförvaltning med målsättning att optimera driftnetto och förvaltningsresultat. Stödet kan vara allt från ett totalansvar till punktinsatser.

Tillgångsförvaltning – ”Asset management”
Vi är fastighetsägarens ställföreträdande och företräder denne i de frågor rörande fastigheten/fastighetsbeståndet som formulerats i uppdragsavtalet. Förenklat kan vi betraktas som fastighetschef på uppdrag och vi är den förmedlande länken mellan fastighetsägare och förvaltning.

Bostadsrättsbildning
Vi bistår med med att upprätta kostnadskalkyler, ekonomiska planer, stadgar samt i övrigt nödvändiga moment i samband med en ombildningsprocess.

Marknadsinformation och research
Vi bistår med marknadsinformation och research som underlag för fastighetsstrategiska beslut.

Vänd Dig med förtroende till oss – tillsammans skapar vi mervärden.