Vi tillämpar ett fast pris alternativt ett budgetpris på fastighetsvärderingar. Priset varierar beroende på uppdragets storlek och komplexitet, vi behöver därför viss grundinformation för att kunna lämna ett pris.

För övriga tjänster tillämpar vi timdebitering alternativt ett incitamentsberoende arvode.

Ring eller maila en fråga kring ditt ärende – det kostar inget !

Kontaktinformation till enskilda medarbetare under fliken Kontakt.

Vänd Dig med förtroende till oss – tillsammans skapar vi mervärden.