14 januari 2019
Ramavtal med Strömstads kommun
Strömstads kommun har valt att teckna ramavtal med Fastighetsstrategi AB avseende värderingstjänster. Vi är mycket glada för det och ser fram mot ett värdeskapande samarbete med Strömstads kommun.
7 januari 2019
Erbjudande till SABO-företagen
I samverkan med SABO, intresseorganisationen för alla Sveriges allmännyttiga bostadsföretag erbjuder vi samtliga medlemsföretag rabatterade och prisvärda tjänster avseende fastighetsvärdering. Berörda kan kontakta oss eller SABO för mer information.  
4 januari 2019
Uppdrag åt Trafikkontoret Stockholms stad
Som underkonsult deltar i vi ett uppdrag från Trafikkontoret Stockholm att se över den juridiska rådigheten över 15-talet fastigheter som kan komma att beröras av planerat underhåll/renovering av Klaratunneln.