Det finns många som uttalar sig om fastigheters värden, men för din trygghet…….

  • Anlita alltid en av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

    Syftet med auktorisationen är att kunna garantera högt kvalificerade fastighetsvärderare som kan åta sig värderingar från skilda uppdragsgivare. 

För auktorisation gäller

  • Teorikrav
  • Praktikkrav
  • Aktualitetskrav
  • Oberoendekrav

Läs mer om auktorisation på www.samhallsbyggarna.org

Vi är auktoriserade av Samhällsbyggarna. Vänd Dig med förtroende till oss – tillsammans skapar vi mervärden.