Välkommen att ta en direktkontakt med någon av våra seniora projektledande konsulter tillsammans skapar vi mervärden

Stig Sjöberg
Telefon: 070-689 47 33
E-post: sjoberg@ragroup.se
Anders Almqvist
Telefon: 073-595 48 00
E-post: almqvist@ragroup.se
Kjell Martinsson
Telefon: 070-577 52 78
E-post: martinsson@ragroup.se
Vår postadress är: 
Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Vår besöksadress är: 
Sveavägen 166, 21 tr – Wennergren Center
Övrig kontaktinformation är: 
Telefon växel: 08-545 297 30
E-post grupp: info@ragroup.se